Gebied: Landsmeer

In Landsmeer maken we ons zorgen over de windturbineplannen van Amsterdam. Amsterdam kijkt naar mogelijkheden voor zeer grote windturbines  in het groen langs de A10, vlakbij woonwijken van Landsmeer en Amsterdam Noord. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad Landsmeer heeft op 28 januari 2021 middels een motie besloten dat zij dit NIET wil: Landsmeer is tegen de komst van windturbines op èn nabij Landsmeers grondgebied. Daarmee heeft de raad uitgesloten dat er windturbines geplaatst zullen worden in Landsmeer. Het zoekgebied voor windenergie op grondgebied van de gemeente Landsmeer zal daarmee niet meer terugkomen in de plannen.

Wethouder Mandy Elfferich: "Door diverse inwoners van Landsmeer en de gemeenteraad zijn zorgen geuit over de komst van windturbines in en rond de gemeente Landsmeer. Die zorgen begrijp ik heel goed. Een windturbine zou een grote impact op onze omgeving hebben." 

Plannen Amsterdam

De gemeente Landsmeer zal de bezwaren van Landsmeer overbrengen aan Amsterdam. Maar daarmee zijn we er nog NIET. Landsmeer kan er niet zelfstandig voor zorgen dat het complete zoekgebied langs de A10 wordt geschrapt uit de plannen. Daarom is het belangrijk dat wij actie blijven voeren.

De door Amsterdam geplande turbines zijn 150 meter hoog en kunnen alleen op 350-500 meter van woningen staan, anders past het niet.  In de Hoeksche waard verhuisden de helft van gezinnen die op 500 meter woonden van windturbines. Het gaat om ernstige (geluids)hinder, daling van woningwaarde tot meer dan 20%, horizonvervuiling, schade aan natuur en leefkwaliteit. Alles binnen de wet, dus bezwaar maken heeft geen zin als de plannen er eenmaal zijn.

 

 

Gemeenten Landsmeer, Oostzaan en Zaanstad, hebben al een sterk tegensignaal afgegeven. In Noord en IJburg hebben bewoners al in grote getallen hun zorgen geuit. Het plan wordt nu gemaakt en meningen worden verzameld, waarvan de eindversie in juni 2021 wordt voorgelegd. Als er te weinig draagvlak is, dan kijkt Amsterdam verder, naar meer dunbevolkte gebieden, in plaats van in de duizenden spreekwoordelijke achtertuinen waar nu naar gekeken wordt.

 

Wat kunnen we doen?

1.Teken de petitie op https://windalarm.amsterdam/petitie/Geen-Windmolens-in-Landsmeer Wij houden u dan op de hoogte.

2. Help ons met uw talenten en ervaring (juridisch, politiek, media, communicatie, logistiek, etc.). Neem hiervoor contact met ons op.

3. Ondersteun ons met een financiële bijdrage voor publicitaire en eventuele juridische kosten.

4. Spreek u publiekelijk uit als vereniging van eigenaren of maatschappelijke organisatie. Teken de petitie en laat ons dit weten.

5. Hang ons pamflet op achter uw raam of op strategische punten. Deze is ook aan te vragen bij ons.

6. Neem deel aan onze eventuele informatie- en protestbijeenkomsten.

Contactgegevens

Team Landsmeer

www.geenwindmolensinlandsmeer.nl

info@geenwindmolensinlandsmeer.nl

 

 

Petitie

De mensen die wonen, werken en recreëren in Landsmeer worden allemaal geraakt door de turbineplannen. Natuur en landschapswaarden hebben geen stem. Deze waarden worden onnodig aangetast door de plaatsing van turbines. We roepen u ook dan op om de petitie te tekenen.

Documenten

In de media