Geen windmolens in Landsmeer, dus ook niet langs de A10-Noord

Onbekend

31-1-2021 Parool

Landsmeer keert zich tegen de komst van windmolens langs de A10-Noord. Na Zaanstad, Oostzaan en Ronde Venen is het al de vierde buurgemeente die zich bij Amsterdam beklaagt over de mogelijke plaatsing van windmolens aan de rand van de stad.

In een donderdagavond aangenomen motie spreekt de gemeenteraad van Landsmeer zich uit tegen windmolens. De raad wil ze niet hebben op Landsmeers grondgebied, maar ook niet in de directe nabijheid van de gemeentegrenzen.

Actiecomité 

In de zoektocht naar geschikte locaties is de A10-Noord door Amsterdam en de Regionale Energie Strategie (RES) voor de zuidelijke helft van Noord-Holland aangewezen als plek die zich mogelijk leent voor wind- en zonne-energie. Een adviesbureau heeft voor dit ‘zoekgebied’ onderzocht welke plekken geschikt zijn voor windturbines en daarbij leken vooral locaties in de gemeente Landsmeer kansrijk.

Het rapport met mogelijke windmolens op een kaart heeft gezorgd voor een schrikreactie in Landsmeer. Een actiecomité werd gevormd en de gemeenteraad wilde niet achterblijven bij andere gemeenten die zich uitspraken tegen windmolens in de open ruimte rond Amsterdam. “Als we niet reageren en iedereen heeft al ‘nee’ gezegd, trekken wij misschien aan het kortste eind,” zegt André La Fontaine van Positief Landsmeer, de indiener van de motie.

Het gemeentebestuur kreeg de opdracht om de boodschap over te brengen in Amsterdam. Ook volgens wethouder Mandy Elfferich is er geen draagvlak voor windmolens in Landsmeer. Een onderzoek naar eventuele windmolens werd in een enquête door 59 procent van de bevraagden afgewezen. Het zoekgebied voor windenergie in Landsmeer zal geen deel meer uitmaken van de RES, belooft de gemeente.

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad) 

Deel dit bericht

tinyurl: link

Gerelateerde berichten

Meer over Onbekend