PVV en POV bezorgd over mega windturbines Noorder IJplas

Onbekend

4-1-2021 Zaanstad Nieuws

De PVV en POV zitten in hun maag met de plannen van Amsterdam voor de bouw van drie grote windturbines bij de Noorder IJplas en willen daarover in gesprek met het college en met de collega’s in de gemeenteraad. In Oostzaan is daarover al grote onrust ontstaan maar in Zaanstad bleef het stil, hoewel de gevolgen hier even verstrekkend zijn, zo niet nog erger.

Dat in Zaanstad niemand zich roerde heeft de twee fracties verbaasd. De geplande windturbines moeten 150 hoog worden, met een capaciteit van drie Megawatt. Deze tiphoogte komt overeen met de hoogte van de flats de Brandaris, Pharus en Perim bovenop elkaar, schrijven de fractievoorzitters Peter van Haasen (PVV) en Harrie van der Laan (POV). Zij verwachten dat deze windturbines ‘een enorme impact zullen hebben op de omgeving’.

Al bekend in 2014

De twee kwamen er ook achter dat het plan voor de bouw van de molens al in 2014 in Zaanstad bekend was. Democratisch Zaanstad diende op 18 december van dat jaar een motie in met de titel Herijking routekaart klimaat, die mede door het advies van toenmalig wethouder Dick Emmer met een grote meerderheid verworpen werd. Hij zei toen al van Amsterdam gehoord te hebben dat die gemeente turbines wilde gaan bouwen, maar dat Zaanstad via de verplichte milieu-effectrapportages een vinger aan de pols zou kunnen houden en ook een zienswijze zou kunnen indienen. ‘Dus via die lijn kunnen wij in de gaten houden of wij vinden dat milieulast, voor zover we die zien, wel of niet acceptabel is.’ Het ging toen om plannen voor 20 turbines op Amsterdams grondgebied.

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad) 

Deel dit bericht

tinyurl: link

Gerelateerde berichten

Meer over Onbekend