Laatste FED vergadering gemeenteraad t.b.v. vaststelling locaties windturbines

woensdag 26 mei 2021
van: 13:30 tot 16:00
plaats: Online

De documenten zijn te vinden op:

https://windalarm.org/documenten?map=05-26

Aanmelden

""

Als u al bekend bent bij ons zullen we uw aanmelding koppelen aan de bestaande gegevens, invoer van uw emailadres volstaat in dat geval.

Houd mij op de hoogte (afmelden kan altijd).