Geen windturbines binnen 1500 meter van bebouwing.
Wel op zee.

 

Al enkele jaren is bekend dat wind op land alleen nog levensvatbaar is dank zij miljarden aan subsidies. Wind op zee groeit zo hard dankzij voortgang in de techniek en schaalvoordelen. De noodzaak is er niet het landelijk gebied op te offeren voor windturbines.

Petitie

1341 ondertekenaars sinds 12 december

Wij, Landsmeerders, en gebruikers van de gemeente,
constateren dat:


1. Amsterdam mogelijkheden onderzoekt voor windturbines nabij woningen en natuur in en naast Landsmeer, die een aanslag zijn op de gezondheid, natuurbeleving en woongenot.

2. De gemeenteraad Landsmeer een motie heeft aangenomen tegen windturbines op het grondgebied van Landsmeer èn nabij Landsmeer.

3. Er in Landsmeer geen draagvlak is voor de plaatsing van windturbines. 

 

en verzoeken provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam:


1. Schrap Landsmeer uit de regionale energietransitie als zoekgebied voor windturbines tot 600 meter van de gemeentegrens.

2. Schrap de A10 Noord uit de regionale energietransitie als zoekgebied voor windturbines.

 

Ondertekenen


Mijn oproep, naam en woonplaats mogen zichtbaar zijn.
Houd mij op de hoogte (afmelden kan altijd).

 

Ondertekenaars met een oproep aan- of bericht voor de politiek

Zuidema
Amsterdam 
binnen 1500meter van bewoningen mega windturbine = ZIEK
H.L. van der Heide
Amsterdam Zuidoost 
Windparken op zee!
D.M.Scholten
Amsterdam 
Stop het plaatsen van mega windturbines op land.
van Meerveld Stijn
Broek in Waterland 
Een windmolen plaatsen die al 5 KEER groter is dan de kerk is belachelijk. Ik vind de kerk al GROOT ZAT
Dreesens J.J.
Amsterdam 
Geen windmolens bij Zunderdorp
Van Dusseldorp F.B.M.
Amsterdam 
Maak van landijk Noord geen lawaai gebied! De Ringweg A 10 en de twee hoogspa nings tra es doen door hun overheersende vorm en geluid al erg veel sfbreuk aan het Landelijk Gebied!!;
janssen-malmberg c. a.
Diemen 
Beter ten halve gekeerd.....
Rossmark E.M.P
Amsterdam 
Geen windmolenparken op ons al overvolle land!
J.verhagen
Diemen 
Stop met biomassa,windmolens,aardgasvrij en zonnepanelen. Investeer in kernenergie ,denk na ,het gaat blijkbaar alleen om de enorme subsidiepot van vele miljarden.
Vreeling G.C.
Amsterdam 
Plaats geen windmolens te dicht bij bebouwing . Volg de Europese regelgeving hiervoor.
van den Boogert, J.
Diemen 
Windmolens niet vlakbij een woonomgeving! Er zijn genoeg onderzoeken die aantonen dat dit schadelijk is voor de gezondheid. Minimaal 1,5 km buiten een woonwijk, zoals ze dat in Duitsland wel doen.
Zijp, T.
Amsterdam 
Windturbines horen niet zo dicht bij woonwijken geplaatst te worden.
Schats
 
Plaats deze masten in de noordzee
Braspenning
Amsterdam 
Plaats ze in zee, geeft het meeste rendement.
C.M Lattmann-Van der Heijde
 
Houd rekening met het milieu in Waterland door plaatsing van windturbines op zee
Van Saane J.C.
Amsterdam 
Stop windmolens nabij woonhuizen en/of in natuurgebied
Van Houten
Amsterdam Zuidoost 
Windmolens niet in parken of woonomgevingen
Sieswerda
Amsterdam Zuidoost 
Begin niet alleen met luisteren naar de burgers, maar doe ook wat ze willen. Windmolens, bio massa en bladblazers...allemaal troep. Ga plastic opruimen stelletje amateurs.
Veldman A
Diemen 
Stop met de windturbines!
M de Langen
Amsterdam 
Zonde van de investering dit plan... Verplaats de turbines naar zee: meer rendement en blije bewoners = win-win!
P Oosthof
 
Geen windmolens
F.G. Dirks
Amsterdam 
Alsjeblieft geen windmolens bij dichtbebouwde gebieden, zoals Amsterdam, waar al zoveel geluid en drukte is en zo weinig groen en rustig recreatiegebied! En waar bovendien weinig wind is.
Berkers M.J.
Amsterdam 
Met nog veel nieuwbouw in aantocht, Sluisbuurt/Zeeburg/Zeeburgereiland is het toch onbegrijpelijk dat de gemeente überhaupt deze turbines in de buurt wil laten plaatsen. Denk na over de gezondheid van mens en dier.
Sylbing S
Amsterdam 
Denk aan draagvlak, woonveiligheid, de natuur en de mensen.
Monas D
Diemen 
Ik wil in de gemeente Diemen geen windturbines
A.thomas
Diemen 
Zonnepanelen op alle woningen geen windturbines
Kok
Diemen 
Geen windturbines in a’dam en Diemen
Boenkrr, W.
Diemen 
Geen windturbines maar betaalbare zonnepanelen in en om Diemen
Ritsma, I. C.
Diemen 
Geen windturbines in of om Diemen
Matthaei PC
Diemen 
Heb al flink geïnvesteerd in zonnepanelen en een warmtepomp. Laat anderen dit ook doen Aub dan zijn windmolens niet nodig.
van Zelst
Amsterdam 
Schrap de A10 Noord uit de regionale energietransitie als zoekgebied voor windturbines
van Zelst, F
Amsterdam 
Schrap de A10 Noord uit de regionale energietransitie als zoekgebied voor windturbines
Catharina Tuijp
Diemen 
''Bezint eer ge begint''
A Keesman
Amsterdam 
Ik hoop dat de politiek zo verstandig is om in te grijpen bij het plaatsen van windmolens binnen 250 meter vanaf woningen, recreatie parken en tuin complexen omdat ze menen dat daar toch geen mensen langdurig aanwezig zijn. Wanneer kijkt de locale politiek verder als alleen een raadslid die zich niet laat informeren op welke manieren er mensen wonen en verblijven in de buurt van windmolens. Hierbij denk ik dus ook aan de tuinparken die buiten de ring van Amsterdam liggen en straks geterroriseerd worden door de windmolens die Gemeente Amsterdam binnen geluid en slagschaduw afstand denkt te moeten laten neerzetten. Zelfs de medici uit Amsterdam noord geven aan dat het voor gezondheid problemen kan zorgen, en dat kan toch niet de bedoeling zijn. Gemeenteraad leden van Amsterdam noord, gebruik jullie gezonde verstand en zoek naar een betere oplossing om windmolens te plaatsen of een andere manier van energie wining waarbij de burger geen last heeft van de problemen die windmolens met zich meebrengen.
S Swinkels
Amsterdam 
Is de Amsterdams gemeente raad nou echt zo kortzichtig dat ze windmolens willen plaatsen langs de ringweg waarbij ze geen rekening houden met de bewoners van de tuinparken die buiten de ringweg liggen. De afstanden zijn dermate klein dat de diverse tuinparken in Amsterdam noord onwijs veel overlast krijgen van geluid en slagschaduw. En dan praten we er nog niet eens over dat hele woonwijken overlast gaan krijgen. Zijn die windmolen wappies nou echt niet goed bij hun hoofd?
Kooijman g.h
Diemen 
Gerrit kooijman , Diemen
Meijer HJ
Diemen 
Bedenk of u zelf in de buurt van de nieuw te plaatsen windturbines zou willen wonen? We zitten al ingeklemd tussen snelwegen en industrie. Neem dat laatste beetje woongenot niet verder weg. Bezint eer ge begint. Ook voor mijn kinderen en kleinkinderen.
Wolvers Mary
Diemen 
Geen windmolens ??
L kuipers
Amsterdam 
Stop met plaatsen van windmolens bij woonwijken en zet ze op zee
Hodgkin C M
Amsterdam 
Geen mega windmolens binnen 2km van woningbouw