Geen windturbines binnen 1500 meter van bebouwing.
Wel op zee.

 

Al enkele jaren is bekend dat wind op land alleen nog levensvatbaar is dank zij miljarden aan subsidies. Wind op zee groeit zo hard dankzij voortgang in de techniek en schaalvoordelen. De noodzaak is er niet het landelijk gebied op te offeren voor windturbines.

Geen Windmolens in Landsmeer

21868 ondertekenaars sinds 25 januari 2021

Wij, Landsmeerders, en gebruikers van de gemeente,
constateren dat:


1. Amsterdam mogelijkheden onderzoekt voor windturbines nabij woningen en natuur in en naast Landsmeer, die een aanslag zijn op de gezondheid, natuurbeleving en woongenot.

2. De gemeenteraad Landsmeer een motie heeft aangenomen tegen windturbines op het grondgebied van Landsmeer èn nabij Landsmeer.

3. Er in Landsmeer geen draagvlak is voor de plaatsing van windturbines. 

 

en verzoeken provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam:


1. Schrap Landsmeer uit de regionale energietransitie als zoekgebied voor windturbines tot 600 meter van de gemeentegrens.

2. Schrap de A10 Noord uit de regionale energietransitie als zoekgebied voor windturbines.

 

Ondertekenen

Mijn oproep mag zichtbaar zijn.
Houdt me op de hoogte.

 

Ondertekenaars met een oproep aan- of bericht voor de politiek

Rits M
Uithoorn 
Kijk naar vele alternatieven! Kernenergie en waterstof zijn enkele voorbeelden. Overbevolking behoort ook geagendeerd te worden.
Jan J
 
Toch typisch dat dit soort petities worden gevormd nu ook de linkse inwoners van de hoofdstad, die menen een bijzonder volk, met meer rechten te zijnm te maken krijgen met turbines in de buurt. Wederom een teken van randstedlijke hypocrisie die ons land verziekt. De miljarden kostende CO2 fabel scoort in die kringen nog steeds hoog.
tegelaar
Amersfoort 
Sp
Oom P.T.
Soest 
Windmolens op zee, maar liever nog zonnepanelen op openbare gebouwen
Buitendijk A.
Soesterberg 
Zorg voor landelijke duurzame stroom voorziening, stop met het gemeente neutraal denken kom met landelijke concrete plannen.
Amer Zan
Soest 
Zet de windmolens en zonneparken in Noord Duitsland en Polen; ruimte zat. Geeft ze een deel van de opbrengst: beide partijen blij. Waarom moet elke regio zelfvoorzienend zijn? Energie importeren dien we toch al!
van Maurik W.
Baarn 
wees zuinig op onze natuur. voor ons en ons nageslacht.
Dorresteijn C.F.J. van
Soest 
Windmolens, de nieuwe vorm van vervuiling (horizon) laat het niet gebeuren dat ons kleine maar mooie landje volgepropt wordt met deze oerlelijke beeldbepalende reuzen
Beekelaar HT
Leusden 
Meer prioriteit voor waterstof met name voor verwarming en koken
R. J. van der Wegen
Soest 
Windmolens zijn onjuist want lossen de problemen niet op. Ze slurpen wel alle subsidies op en op lange termijn zal blijken dat kernenerie de enige verstandige oplossing is.
Smink, P.R.
Hoogland 
Stop met de verloedering van ons Eemlandschap door het plaatsen van (onmetelijk) hoge windturbines en door het aanleggen van afschuwelijke zonnevelden! Ook ons welbevinden wordt daardoor in gevaar gebracht.
Gerrist M
Leusden 
Geen windturbines maar zonnepanelen op daken en bouw een kerncentrale.
Hulsing AHM
Leusden 
Geen windmolens, ons land is hier te klein voor.. Bewaar de natuurgebieden voor de bewoners om ervan te genieten. Plaats de windturbines op zee en zonnepanelen op daken.
Kutsch Lojenga, R
Amsterdam 
Stop met die zinloze windmolens en landschapvervuiling .En neem aub de bevolking serieus.
Kruijswijk M
Leusden 
Wat dacht u van zonnepanelen op de geluidswallen op de A28 en op daken? Absoluut geen windmolens van 230m hoog. Nergens! en ook geen zonnepanelen op kostbare (evt. toekomstig?) bos- of landbouwgrond. STOP MET UW IDEE POLITIEK LEUSDEN!!!!
Beek F.J. ter
Leusden 
Stop met die milieu onzin. Volg eerst een maar paar natuurkunde lessen want onze milieu voorstanders worden vaak niet gehinderd door enige kennis hierover.
Holt W
Amsterdam 
ik vind het schandalig dat bijvoorbeeld Asterdam zo met zijn buren omgaat (ben zelf Amsterdammer )
Enzler C.M.
Amsterdam 
Plaats hen bij paleis Soestdijk
van Urk M.G.
Watergang 
In verband met geluidsoverlast van de windturbines, deze niet plaatsen in de buurt van woningen. Bijvoorbeeld mijn vriendin die nooit meer stilte kan horen door Ziekte van Meuniere, zal dan nog meer lawaai in haar hoofd krijgen wat onmenselijk is om opgedwongen door de plaatsingen van windturbines door Amsterdam. Laat mevrouw Halsema een plaats opzoeken uit de buurt van de bewoning!!!!!
Bosman FWAM
Leusden 
Stop met gemeenten en provincies de RES af te dwingen, die het landschap en de inwoners van Nederland onherroepelijke schade aan doen!
Ferschtman A
Amsterdam 
Ii vraag de overheid te stoppen met het (laten) plaatsen van turbines in natuurgebieden en gebieden dichterbij 1500 meter van woningen; En de uitbreiding op zee aanmerkelijk te versnellen, bij voorkeur in samenwerking met windcoöperaties, gemeenten en particulieren;
van der Drift A.
Hall 
Stop met windmolens. Is geen schone energie! Brengt gezondheidsschade aan mens dier en natuur. Winsten voor de windturbine industrie, Uitbuiting van aarde bewoners.
Paul Biersteker
Landsmeer 
Geen ziekmakende windmolens, niet in onze achtertuin, in geen enkele achtertuin dit eeuwige lawaai.
Frits Hendriks
Schinnen 
Windturbines horen niet op land maar op zee. Gevaarlijk door geluid en ontsiering van heuvellandschap.
S. Muilwijk
Gorinchem 
Ik hoor veel verontrustende geluiden over overlast en gezondheidsschade voor bewoners die in de buurt van windturbines wonen. Om te voorkomen dat gezondheid en woongenot onevenredig worden aangetast lijkt het mij logisch dat locaties zeer zorgvuldig worden gekozen. En dat turbines daarnaast ook alleen worden geplaatst als ze beduidend meer energie opleveren dan de fabricatie en plaatsing kosten. Dat laatste is volgens mij ook niet altijd zo. De voordelen wegen dan niet voldoende op tegen alle nadelen. Steek het geld van de gigantische budgetten voor windturbines liever in energieneutraal maken van woningen. Maatregelen bij de bron die zorgen voor wooncomfort ipv overlast.
W Peters
Gorinchem 
Beter zonnepanelen
J Hendrikse
Gorinchem 
Nederland iste dichtbevolkt voor windmolens
Snoek B
Gorinchem 
Graag geen windmolens in onze kostbare natuurgebieden. Wij zijn als Nederland als het land met de minste bossen van heel Europa. Laat dit dan ook niet gebeuren!
Van Asch M.P.
Gorinchem 
Groene energie is goed, maar mag nooit ten koste gaan van de gezondheid en welzijn van de burgers. Windmolens zijn bewezen slecht voor de gezondheid als ze binnen een straal van 10 maal de hoogte worden geplaatst van plekken waar mensen wonen of werken
Smits a
Gorinchem 
Houd rekening met woningen, woongenot en de natuur. Er is nog maar zo weinig van dat laatste.
van Acquoij, A.
Gorinchem 
Stop met het plaatsen van windturbines vlakbij woningen
Joosen, J. A. E. M.
Gorinchem 
Niet doen.
M. Heikens
Gorinchem 
plaats windturbines NIET binnen een straal van 10x de lengte van zo'n gevaarte van de bebouwde kom; zoals ook de richtlijnen in andere Europese landen al zijn!
Schuring R
Gorinchem 
Inderdaad te dicht op bebouwing zoals getoond wordt op simulatiefoto
van Leeuwen M.J.
Gorinchem 
Liever zeezicht met af en toe een windturbine..dan in het landschap van Gorinchem in de buurt van huizen...geluids-en landschapsvervuiling en wat te denken van alle vogelslachtoffers...
Verheijen HTJ
Nistelrode 
Geen windmolens dichter dan 10 x de hoogte bij woningen en natuur.
Charles M.
Vriezenveen 
Met zoveel weerstand, zoek naar alternatieven voor windturbines op het platteland.
Ponsen C.
De Glind 
geen windmolens op land
Besselink Henk
Landsmeer 
We hebben al genoeg geluidsoverlast van, resp. A10, straks ook weer Schiphol. Dan nog Windturbines. Slapeloze nachten. Natuur verpest. Verschrikkelijke uitzichten.
Van Beek A
De Glind 
Geen windmolens op land gevaar voor mens en dier