In Landsmeer maken we ons zorgen over de windturbineplannen van Amsterdam. Amsterdam kijkt naar mogelijkheden voor zeer grote windturbines  in het groen langs de A10, vlakbij woonwijken van Landsmeer en Amsterdam Noord. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad Landsmeer heeft op 28 januari 2021 middels een motie besloten dat zij dit NIET wil: Landsmeer is tegen de komst van windturbines op én nabij Landsmeers grondgebied. Daarmee heeft de raad uitgesloten dat er windturbines geplaatst zullen worden in Landsmeer. Het zoekgebied voor windenergie op grondgebied van de gemeente Landsmeer zal daarmee niet meer terugkomen in de plannen.

Wethouder Mandy Elfferich: "Door diverse inwoners van Landsmeer en de gemeenteraad zijn zorgen geuit over de komst van windturbines in en rond de gemeente Landsmeer. Die zorgen begrijp ik heel goed. Een windturbine zou een grote impact op onze omgeving hebben.

Plannen Amsterdam

De gemeente Landsmeer heeft de bezwaren van Landsmeer overgebracht aan Amsterdam. Maar daarmee zijn we er nog NIET. Landsmeer kan er niet zelfstandig voor zorgen dat het complete zoekgebied langs de A10 wordt geschrapt uit de plannen. Daarom is het belangrijk dat wij actie blijven voeren.

De door Amsterdam geplande turbines zijn 150 meter hoog en kunnen alleen op 350-500 meter van woningen staan, anders past het niet.  In de Hoeksche waard verhuisden de helft van gezinnen die op 500 meter woonden van windturbines. Het gaat om ernstige (geluids)hinder, daling van woningwaarde tot meer dan 20%, horizonvervuiling, schade aan natuur en leefkwaliteit. Alles binnen de wet, dus bezwaar maken heeft geen zin als de plannen er eenmaal zijn.

In maart 2021 heeft Amsterdam de zoekgebieden voor windturbines verder geconcretiseerd. Voor Landsmeer betekent dit een zoekgebied bij afrit S117. Enkele meters van Landsmeer. Aan de oostkant van Landsmeer ligt daarnaast een voorkeursgebied, richting Golfbaan Waterland. 300 meter van de Landsmeerse grens. Deze plek is ook op 350 meter van de nieuwbouwwijk Elzenhagen in Amsterdam Noord.

 

 

Ook in buurgemeenten Oostzaan, Zaanstad, Weesp en Ronde Venen zijn recent moties aangenomen tegen windturbines op eigen grondgebied én nabij de gemeentegrenzen. Amsterdam heeft echter bij monde van wethouder Van Doorninck laten weten geen rekening te houden met buurgemeenten waar het gaat om de plaatsing van windturbines. Wij citeren de wethouder: “wij kunnen niet zeggen dat als buurgemeenten geen windmolens willen, wij ze dan ook niet gaan plaatsen”. (Raadsvergadering d.d. 10 februari 2021, Amsterdam).

Gemeenteraadsleden van Amsterdam hebben in de raadsvergadering van 10 februari 2021, 54 moties ingediend om de coalitieplannen van het college bij te sturen. De coalitie heeft echter vrijwel alle moties verworpen. Ook twee voor ons als buurgemeenten zeer belangrijke moties zijn verworpen door de coalitie, namelijk motie nr. 57: “geen windturbines plaatsen aan de grenzen van buurgemeenten als deze buurgemeenten hier bezwaar tegen hebben” en motie nr. 74 “goede afstemming met onze buurgemeenten is belangrijk voor het draagvlak en om een clustering van windmolens aan onze grenzen te voorkomen.” Het goede nieuws is dat in de Provincie wél een motie is aangenomen dat oproept "om bij gemeenten sterk aan te dringen op goede en adequate afstemming tussen de aangrenzende buurgemeenten van de zoekgebieden".

 

Provincie Noord Holland

In het coalitieakkoord van de Provincie is het volgende vastgelegd ten aanzien van windenergie in de MetropoolRegio Amsterdam (MRA): “...Dit betekent dat niet op elke locatie windmolens kunnen worden geplaatst, maar dat een zorgvuldige afweging zal plaatsvinden.” In dat akkoord is helaas een expliciete voorwaarde van “draagvlak” losgelaten wat betreft de MRA.

Wij roepen de Provincie op:

  1. duidelijk lokaal draagvlak als harde voorwaarde te stellen voor windturbines op of langs de grond van Amsterdamse buurgemeenten. Afwezigheid van duidelijk draagvlak kan bijvoorbeeld blijken uit een gemeentelijke motie of beleid;
  2. als Provincie geen goedkeuring te verlenen voor windturbines binnen 600 meter van woningen als draagvlak van omwonenden ontbreekt.

In onder meer Amsterdam Noord en IJburg hebben bewoners al in grote getallen hun zorgen geuit. Het plan wordt nu gemaakt en meningen worden verzameld, waarvan de eindversie in juni 2021 wordt voorgelegd. Wij willen dat Amsterdam andere alternatieven onderzoekt, in plaats van windturbines plaatsen in de duizenden spreekwoordelijke achtertuinen. Daarnaast vragen wij de Provincie Noord Holland om de provinciale afstandsnorm van 600 meter te handhaven en draagvlak altijd als voorwaarde te stellen.

 

Wat kunnen we doen?

1.Teken de petitie op https://windalarm.amsterdam/petitie/Geen-Windmolens-in-Landsmeer Wij houden u dan op de hoogte.

2. Help ons met uw talenten en ervaring (juridisch, politiek, media, communicatie, logistiek, etc.). Neem hiervoor contact met ons op.

3. Ondersteun ons met een financiële bijdrage voor publicitaire en eventuele juridische kosten.

4. Spreek u publiekelijk uit als vereniging van eigenaren of maatschappelijke organisatie. Teken de petitie en laat ons dit weten.

5. Hang ons pamflet op achter uw raam of op strategische punten. Deze is ook aan te vragen bij ons.

6. Neem deel aan onze eventuele informatie- en protestbijeenkomsten.

Petitie

Op basis van uw postcode herleiden we tegen welke specifieke plannen uw ondertekening zich richt.

Documenten

www.geenwindmolensinlandsmeer.nl

info@geenwindmolensinlandsmeer.nl

 

 

In de media

Agenda

Nieuws

Andere gebieden?

Contactgegevens

Team Landsmeer