Petitie: Windturbines van land naar zee

Windalarm bepleit versnelde uitbreiding van windturbines op zee en het stoppen met windmolens op land. Dit beleid is gezien de schaalvergroting van turbines en potentie van wind op zee achterhaald, duur en nadelig voor mens en natuur. Het rijksbeleid om turbines met subsidie als confetti over het land te verspreiden leidt tot weerstand onder de bevolking en wordt door de rijksadviseurs afgewezen. 

Petitie

18225 ondertekenaars sinds 12 december

Wij inwoners, inwoners van buurtgemeenten en gebruikers van de stad,

constateren dat:

  1. het College nabij woningen en natuur windturbines wil plaatsen die een aanslag zijn op de gezondheid, natuurbeleving en woongenot;
  2. de toekomst van rendabele windturbines gezocht moet worden in plaatsing op zee;

en verzoeken het College van B&W:

  1. de planvorming inzake de windturbines nabij bewoning, (tuin)parken en natuur te stoppen;
  2. in plaats daarvan onder andere de uitbreiding van zonne-energie op daken te versnellen;
  3. en te werken aan coöperatieve turbineparken op zee;

 

Ondertekenen


Mijn oproep, naam en woonplaats mogen zichtbaar zijn.
Houd mij op de hoogte (afmelden kan altijd).

 

Ondertekenaars met een oproep aan- of bericht voor de politiek

D.Sellem
Amsterdam 
Geen windmolens in de buurt van huizen , volkstuinen , natuurgebied , sowieso geen windmolens in Amsterdam
Lafeber
Amsterdam 
Geen windmolens in Amsterdam waar woningen , tuinhuisjes en een natuurgebied met veel bijzondere volgens wonen of langstrekken en een wandel , fiets en recreatie gebied voor veel Amsterdammers .
van Leeuwen E.F.
Amsterdam 
geen windmolens dicht bij woonwijken en tuinparken
Karsten A
Amsterdam Zuidoost 
Voor verduurzaming is ook natuur nodig. Door het plaatsen van de turbines gaat juist een hoop natuur blijvend verloren. Windmolens zijn dus helemaal niet zo groen!!
Mondij, TF
Amsterdam 
Ik probeer dagelijks 10 kilometer te lopen; vanaf mijn appartement aan de oostkant van de wijk Elzenhagen loop ik via de Buikslotermeerdijk, langs het oefenterrein van de Golfbaan en dan steek ik over richting Termietergouw om via Zunderdorp en de Nieuwe Gouw bij Tuinpark Buikslotermeer/Volendammerweg te eindigen. Dan kom ik "op adem" bij mijn tuinhuis op Tuinpark Buikslotermeer. Afhankelijk van het weer loop ik via de achterkant van de sheg weer richting golfbaan en het Observatorium terug naar mijn flatje. Als al uw plannen doorgaan kom ik op deze route (van bijna 5 km enkele trip) ook 5 lawaai molens tegen. En dat terwijl ik nu, na ongeveer 500 meter door de woonwijk Elzenhagen ik het idee heb dat ik in een natuurgebied wandel. Met prachtige vogels en dieren in het water en de weilanden. Verplaats uw windmolens naar de zee!
Thijssen, R.
Amsterdam 
College van Amsterdam gebruik nu eens je gezonde verstand en maak gebruik van al die lege daken ipv deze ziekmakende turbines tussen mensen te plaatsen.
Buijsman G
Amsterdam 
Geluidschermen vol hangen met zonnepanelen... geen windturbines plaatsen, nergens!!!
R.J.Romeijn
Amsterdam 
A.u.b. Verzin wat anders, volgens de zoekgebieden krijgen wij een windmolen naast onze volkstuin en als bonus nog een naast onze flat Elpermeer ??
S dogan
Amsterdam 
Geen windmolens zo dichtbij een volkstuinenpark,
Wendy Verhulst
Amsterdam 
Geen gezondheidsrisico’s voor tuinders
Ria Berendsen
Amsterdam 
Geen windmolens zo dicht bij een drukke woonwijk. Zo dicht bij heel veel tuinparken. Ons park ligt direct aan de A 10, dus al overlast genoeg.Ooitwas er beloofd dat er geluidsschermen geplaatst zouden worden!!! Misschien eens kijken naar geluidsschermen met zonne-energie.
Nelleke Bosland
Amsterdam 
Geen molens dicht bij onze tuinparken
Holst. F.F.
Amsterdam 
Stop het zetten van windturbines bij de volkstuinparken.
W. Schuitemaker
Amsterdam 
Plaats windturbines op plekken waar mensen er geen of weinig last van hebben! Bijvoorbeeld in het IJsselmeer of in het Amsterdamse Bos of in het Havengebied.... Zeker niet vlak bij volkstuinen of andere bewoonde plekken! Groen is goed en Links is goed. Dat betekent ook: uitgaan van de mensen en hun belangen. En luisteren naar hun protesten en bezwaren.....
Ten Woude, J.E.
Amsterdam 
- Stop met deze onrealistische machtspolitiek! - Energietransitie# windturbines. - Geen windturbines rond woningen, maar zonnepanelen op daken!
A.Schouws
Amsterdam 
Geen windturbines dichtbij woonwijken
K Brouwer
Amsterdam 
Absoluut ongeschikt aangezien hier ook mensen leven.
Gogdemir A.
Amsterdam 
Stukje rust in onze leven wordt verpest
de koning h.w.
Mijnsheerenland 
U vertegenwoordigt de burgers en laat dit ook blijken.
Thijssen, R.
Amsterdam 
Amsterdamse waanzin om zonder draagvlak onder burgers in de bebouwde kom ziekmakende windturbines te plaatsen. Zet in op zonne energie met al die kale daken.
van der Woerdt J.D.
Amsterdam 
De gehele linksze kliek moet eens wakker eerst was het biomascentrale nu deze windturbines deze krengen horen niet thuis op het land
R. Vlieger
Amsterdam 
Geen windmolens dicht bij huizen en zeker geen windturbines in de Watergraafsmeer !
E.Lebesque
Amsterdam 
Niet in dichtbevolkte woonwijken! Zeer belastend voor de algehele gezondheid van mensen.
Le Duc C A
Amsterdam 
Op zee
Spreuwenberg R.
Amsterdam 
Ik denk dat alle argumenten al genoemd zijn door velen en bekend zijn bij de politiek. Mijn oproep aan de politiek is daarom, luister echt, met aandacht en openheid naar uw bewoners om samen vooruit te komen.
Chote D.
Amsterdam Zuidoost 
Amsterdam moet per onmiddelijk stoppen met het plaatsen van windturbines bij Gaasperplas zuidkant ivm het dreigende gevaar voor de gezondheid!
Brenda Roele
Broek in Waterland 
Een ieder kan betere plekken bedenken.
Gilbert. T
Amsterdam Zuidoost 
Windmolens horen op ZEE.
Boot G
Purmerend 
Stop met deze onzin!!! Het verpast natuur en milieu.
Klein
Broek in Waterland 
Niet plaatsen in de mooie nog klein stukje groen
Stammer, R
Amsterdam 
Geen windturbines in woonwijken ( bebouwde gebieden) en de directe omgeving.
R Cucununba
Amsterdam Zuidoost 
Geen windmolens in een leefbaar gebied alstublieft!
Sinke M
Amsterdam 
stoppen met die door de strot geduwde beslissingen o.a die windturbines. Op zee met die mega dingen. Niet de burgers en natuur en vogels enz de dupe ervan laten worden. Woningwaarde vermindering, gezondheid BAH je wordt hier ziek van.
Vos RCN
Amsterdam Zuidoost 
Gezien de impact op de gezondheid van ons als omwonenden vind ik het ongehoord dat de plaatsing van dergelijke windmolens zo dichtbij woningen uberhaubt een optie is.
M. Koperdraat
Amsterdam Zuidoost 
Onze volkstuin en het Diemerbos heel houden! Mens en natuur worden geschaad met mega turbines.
Heidinga H
Amsterdam 
stop met de idiotie van het willen plaatsen van mega windturbines in een dichtbevolkte urbane omgeving!
Bilderbeek, L A
Amsterdam 
Stop met de plannen voor windturbines in de buurt van woningen en op de laatste mooie plekjes van Nederland!
Baars, W.C.
Amsterdam Zuidoost 
Stop met grote molens plaatsen in woongebieden!!!!!!
Rosenberg
Amsterdam 
Het plaatsen van een windmolen in dichtbevolkte omgeving tast de leefbaarheid voor een grote groep mensen aan.
Zaal R E
Amsterdam 
Energietransitie is absoluut noodzakelijk. Maar gemeentelijke 'huzarenstukjes' zullen zeker geen zinnige bijdrage leveren, en wellicht zelfs een averechtse uitwerking hebben. Zet in op provinciaal en landelijk beleid. Plaats die dingen waar niet wordt gewoond: in de onbenutte gras-driehoeken bij snelwegafslagen, op industrieterreinen, op het IJsselmeer, op de Markerwaarddijk, op de Afsluitdijk. Dat moet toch kunnen ??!